uskladnenie v LCL bedniach

Ak potrebujete uskladniť menšiu zásielku na prechodnú dobu, odporúčame vám uskladnenie v drevených bedniach v temperovanom sklade. 

Tento spôsob uskladnenia je vhodný najmä pre:

  • osobné veci v krabiciach
  • elektroniku citlivú na výkyvy teplôt
  • malé kusy nábytku
  • predmety citlivé na teplo, chlad alebo vlhkosť

 

Vaše veci vyzdvihneme, spíšeme ich presný zoznam a uložíme do drevených bední, ktoré budú uskladnené v našom temperovanom a zabezpečenom sklade. Veci môžete k nám samozrejme doniesť aj sami. Naši skladníci Vám ochotne poradia a zvolia najvhodnejší rozmer bedne.

Objem bedneJenotková cena bez DPH
drevená bedňa 2 m31.00 € / deň / bedňa
drevená bedňa 4 m31.50 € / deň / bedňa
drevená bedňa 6 m32.00 € / deň / bedňa
drevená bedňa 8 m32.50 € / deň / bedňa
 Ceny sú zobrazené s DPH.
  • v cene nie je zahrnutá manipulácia s voľne loženým tovarom do/z bedne a skladu:  30,- € / bedňa. 
  • pri dlhodobejšej spolupráci ponúkame výhodné cenové relácie