Exportné balenie do dreva

V prípade, že klienti majú záujem o zaslanie zásielky loďou, príp. sa jedná o vemi citlivý tovar ponúkame riešenie - zabalenie tovaru do drevených bední. Bedne vyrábame na mieru z materiálov, ktoré nevyžadujú alebo spĺňajú podmienky normy ISPM 15. Zariadenia ktoré sú citlivé na zmeny klimatických podmienok zabalíme do vákuového zámorského balenia. Takéto balenie zamedzí pôsobeniu nežiadúcich vplyvov vlhkého a slaného morského ovzdušia.

Balenie do dreva ochráni aj umelecké a historické hodnoty 

Ďalšou skupinou predmetov, ktoré vyžadujú balenie do dreva sú predmety umeleckej a historickej hodnoty. Využitím viecerých druhov obalových materiálov dokážeme vytvoriť obal ktorý ochráni predmety aj pri menej šetrnom narábaní s prepravnými bedňami.