Spoločnosť TRIV, s.r.o., so sídlom Agátová 22, Bratislava 844 15, IČO: 36 435 872, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo 119296/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ ) ako prevádzkovateľ webových stránok www.stahovanie.sk (ďalej aj ako „webová lokalita“ alebo „webové stránky“) na svojich webových stránkach používa a vyhodnocuje súbory cookies, prostredníctvom ktorých dokáže identifikovať užívateľa webovej lokality. Keďže spracúvaním takýchto súborov cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o podmienkach spracúvania osobných údajov a jej právach. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby poskytujú tento dokument a Pravidlá ochrany osobných údajov.


Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „Zákon”).

 

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú do zariadenia (napríklad počítača, smartphonu alebo tabletu) s prístupom na internet. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o správaní sa užívateľa (napr. prihlásenie sa pod určitým prihlasovacím menom, nastavenie jazyka alebo veľkosti písma a rôzne iné). Súbory cookies uložené vo webovom prehliadači užívateľa tak dokážu zabezpečiť, že pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať údaje, ktoré už raz zadal; webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a informácie odošle späť webovej stránke, ktorá vytvorila súbory cookies pôvodne.

 

Účel používania cookies

Vo všeobecnosti sa súbory cookies používajú na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie, či štatistických analýz správania užívateľov až po reklamu cielenú priamo na užívateľov webových stránok.

 

Typy súborov cookies

Súbory cookies sa v závislosti od rôznych kritérií radia pod niekoľko typov.

Z hľadiska pôvodu súborov cookies existujú:

  • súbory cookies prvej strany (first party cookies), ktoré vytvára aktuálne navštevovaná webová lokalita; len ona vie túto kategóriu súborov cookies rozpoznať a prečítať. Vo všeobecnosti prevádzkovateľ tieto cookies využíva najmä za účelom zvyšovania kvality služieb poskytovaných prostredníctvom svojich webových stránok, personalizáciu zobrazenia obsahu, zlepšovania jej obsahu alebo analýzy návštevnosti.

  • súbory cookies tretích strán (third party cookies) sa do zariadenia užívateľa ukladajú inými webovými lokalitami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prezerá. Súbory cookies tretej strany sa tak v rámci internetu ukladajú na viacerých webových stránkach a tretie strany, ktoré tieto cookies vytvorili, sú schopné sledovať užívateľa naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto súbory cookies uložené. Vďaka tomuto princípu fungovania súborov cookies tretie strany môžu sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie užívateľov a následne na základe získaných údajov prevádzkovateľom webových lokalít poskytovať služby ako napríklad meranie návštevnosti webových stránok, či umiestňovania cielenej reklamy.


V závislosti od doby platnosti, počas ktorej sú súbory cookies uchovávané v užívateľovom zariadení ich rozdeľujeme na dva základné typy:

  • dočasné súbory cookies (session cookies) sa využívajú len v rámci jednej konkrétnej návštevy webovej lokality. Súbory cookies tejto kategórie sa v okamihu otvorenia konkrétnej webovej lokality aktivujú, a naopak v okamihu zatvorenia prehliadača sa vymažú. Slúžia najmä na identifikovanie zariadenia pri prezeraní webovej lokality a zlepšujú možnosti jej prehliadania .

  • trvalé súbory cookies (persistent cookies) pomáhajú rozpoznať každého unikátneho užívateľa webovej lokality a zostávajú uchované v užívateľovom zariadení dovtedy, kým neuplynie ich vopred nastavená doba platnosti alebo kým ich užívateľ nevymaže. Trvalé súbory cookies umožňujú poskytnúť užívateľovi pri ďalšej návšteve webovej lokality personalizovanejší obsah.

 

Z hľadiska funkcie sa súbory cookies radia pod nasledovné typy:

  • nevyhnutne potrebné súbory cookies (strictly necessary cookies) sú nutné na prevádzkovanie a fungovanie webových stránok a v systémoch prevádzkovateľa ich nie je možné vypnúť. Nevyhnutne potrebné cookies neuchovávajú žiadne osobné identifikačné údaje a ich používanie si nevyžaduje súhlas užívateľa.

  • preferenčné súbory cookies získavajú informácie o voľbách a preferenciách užívateľa vzhľadom k určitej webovej lokalite. Umožňujú zapamätať si napríklad jazyk alebo iné lokálne nastavenie a adekvátne tomu prispôsobiť stránku. Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré môžu meniť spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá.

  • analytické súbory cookies zhromažďujú prevažne anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívateľ používa webovú lokalitu, napríklad aké podstránky užívateľ navštevuje najčastejšie a aký obsah je pre neho najzaujímavejší. Informácie zozbierané touto kategóriou cookies umožňujú zatraktívniť webové stránky a optimalizovať ich obsah. Analytické súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.

  • reklamné súbory cookies sa využívajú na správne nastavenie, zacielenie a personalizáciu reklamy zobrazovanej na webovej lokalite zapojenej do reklamného systému. Tieto súbory cookies zadávajú na webovú lokalitu prevádzkovateľa tretie strany – napríklad jeho reklamní partneri. Tretie strany vedia z údajov získaných prostredníctvom reklamných súborov cookies vytvoriť profil užívateľových záujmov, na základe ktorého zobrazujú užívateľovi relevantné reklamy na iných stránkach. Reklamné súbory cookies neukladajú priamo osobné informácie užívateľa, ale vedia jednoznačne identifikovať prehliadač a internetové zariadenie. Uvedené súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.

 

Súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ používa a možnosti ich nastavenia

Prevádzkovateľ používa na svojich webových stránkach nasledujúce typy súborov cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Názov

Účel

Trvanie

Pôvod

Relácia (Drupal)

has_js

Využíva sa na overenie aktívnosti JavaScriptu za účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti.

 

do zatvorenia prehliadača

TRIV, s.r.o., Agátová 22, Bratislava 844 15

 

Prihlásenie

seassion_lifetime

Využía sa na zapamätanie si prihláseného užívateľa.

60 hodín

Košík

cart_lifetime

Využíva sa na zapamätanie si obsahu košíka.

4 hodiny (neprihlásený užívateľ) - 1 rok (prihlásený užívateľ)

 

Analytické súbory cookies

Názov

Účel

Trvanie

Pôvod

Google Analytics

 

_gid

získavanie štatistických údajov o používaní webových stránok

24 hodín

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

_ga

2 roky

_gat

10 minút

 

Súbory cookies tretích strán prevádzkujúcich sociálne siete

Názov

Účel

Trvanie

Pôvod

YOU TUBE

 

PREF

sledovanie počtu zobrazení pre konkrétne video a predvoľby používateľov, zobrazovanie súvisiaceho obsahu alebo inzerátov v rámci vloženého videa YouTube.

9 mesiacov

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

VISITOR_INFO1_LIVE

7 mesiacov

YSC

do zatvorenia prehliadača

 

Nastavenie súborov cookies

S výnimkou súborov cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre funkčnosť webových stránok, môžete používanie analytických súborov cookies prijať alebo odmietnuť. Vykonáte tak zakliknutím príslušného zaškrtávacieho okienka. Svoje rozhodnutie týkajúce sa nastavenia súborov cookies môžete hocikedy počas návštevy webových stránok zmeniť.

 

(Tabuľka s možnosťou vypnutia a zapnutia GA cookies)

 

Ďalšou z možností nastavenia súborov cookies je využitie konfigurácie webového prehliadača tak, aby používateľa informoval o používaní súborov cookies a mohol sa individuálne rozhodnúť, či chce súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Webový prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, ďalej ich môže vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť pri zatvorení prehliadača. Odmietnutie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

 

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

Okrem tohto spôsobu kontroly súborov cookies môžete zabrániť generovaniu súborov cookies s informáciami o využívaní webových stránok (vrátane IP adresy) a následnému odovzdaniu spoločnosti Google na spracovanie stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Všeobecné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/u/1/privacy?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1&hl=sk,   bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci služby Google Analytics nájdete tu.