Zákazníkom, ktorí nemajú skúsenosti s vyclievaním a zaclievaním zásielok, alebo na to jednoducho nemajú čas, ponúkame riešenie: Bez nutnosti osobnej prítomnosti zákazníka zabezpečíme kompletné vybavenie colných formalít zahŕňajúce:

 • vyzdvihnutie dokladov u zákazníka
 • vystavenie colnej sprievodky
 • vyclenie / zaclenie zásielky
 • doručenie kompletne vybavenej colnej dokumentácie zákazníkovi, resp. prepravcovi
 • na to aby nebola vaša účasť na colniciach potrebná stačí vystaviť notársky overené splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní a všetko ostatné zabezpečíme bez akejkoľvek vašej ďalšej účasti
 • zoznam dokumentov potrebných na bezproblémové vybavenie colných formalít si od zákazníka vyžiadame po obdržaní záväznej objednávky
 • objednávky prosíme zaslať minimálne 5 dní vopred
Druh službyCena za 1 prípad bez DPH
Sťahované zvršky - dovoz150.00
Sťahované zvršky - vývoz100.00
Vozidlo - dovoz150.00
Vozidlo - vývoz100.00 €
 Ceny sú zobrazené s DPH.

V cenách nie sú zahrnuté:

 • letiskové poplatky
 • prístavné poplatky
 • manipulačné poplatky v skladoch
 • skladné
 • finančné zábezpeky na zabezpečenie colného dlhu
 • prípadné dane a clá