Námorná doprava

Máme rozvinutú dlhodobú spoluprácu s poprednými námornými prepravnými spoločnosťami poskytujúcimi kvalitné a rýchle služby. Námornú prepravu je možné realizovať prepravnými 20 stopovými (33 cbm) a 40 stopovými (66 cbm) kontajnermi. Kontajner sa pri nakládke zapečatí a otvorí sa až v mieste určenia pri vyclievaní zásielky.

Doba prepravy sa pohybuje v rozmedzí od 3 týždňov do 8 týždňov v závislosti od miesta určenia. Táto forma prepravy je síce časovo náročná ale veľmi úsporná.