5-6 týždňov pred sťahovaním

 • skontrolujte si platnosť vaších pasov a víz
 • skontrolujte si či máte vporiadku nájomnú zmluvu na nový byt, pracovnú zmluvu
 • skontrolujte si vaše cestovné doklady a lístky
 • skontrolujte vaše osobné dokumenty: rodný list, sobášny list, lekárske záznamy
 • oznámte zmenu bydliska vášmu: lekárovi, právnikovi, banke, poisťovni...
 • zrušte, resp. presmerujte si predplatné časopisov
 • oznámte zmeny škole vaších detí
   

3-4 týždne pred sťahovaním

 • zbavte sa vecí ktoré nechcete sťahovať a už sú pre vás nepotrebné
 • oznámte zmenu adresy a tel. čísiel vaším známym
 • odhláste k dátumu sťahovania odbery: vody, elektriky, plynu, telefón  ...
 • ukončite všetky nájomné zmluvy
 • nekupujte už veľké zásoby potravín
 • potvrďte predbežný dátum sťahovania firme TRIV
   

1-2 týždne pred sťahovaním

 • presmerujte si posielanie pošty na novú adresu
 • vyčistite záhradné náradie, bicykle ...
 • dohodnite si starostlivosť o deti a domáce zvieratá v deň sťahovania
 • vyprázdnite si skrinky v práci a škole
 • oznámte ukončenie pobytu vaším pravidelným dodávateľom služieb
 • vráťte požičané veci
 • vypustite palivo z kosačky na trávu a pod.
 • zbavte sa prebytočných rastlín a skaziteľného jedla
 • oznámte firme TRIV presné adresy a kontakty na obidve miesta sťahovania
 • potvrďte presný dátum sťahovania firme TRIV
   

2-3 dni pred sťahovaním

 • vyplňte a zašlite poisťovací formulár firme TRIV
 • vyčleňte si veci ktoré si zoberiete osobne so sebou (kľúče, pasy, dokumenty, cestovné lístky, certifikáty, šperky, peniaze, oblečenie...) a dajte si ich na jedno miesto
 • odpojte všetky spotrebiče v domácnosti, ktoré sa budú sťahovať
 • dohodnite so susedmi voľný priestor pred domom postačujúci pre zaparkovanie vozidla (cca 12 m)
   

V deň sťahovania 

 • buďte k dispozícii pre prípad, že by mali pracovníci zo sťahovacej firmy nejaké otázky
 • relaxujte a ponechajte prácu na profesionálov z TRIV   :o)
 • po naložení vecí do auta skontrolujte celý byt a uistite sa, že sa na nič nezabudlo, zároveň skontrolujte či nedošlo počas sťahovania k poškodeniu podláh, stien, výťahu alebo schodiska